Kernkwaliteitenonderzoek

Er is een groot verschil tussen persoonlijke valkuilen en zwakke punten. Toch ervaart iemand zijn eigen valkuil vaak als een zwak punt. Bewustwording en inzicht in je eigen valkuilen helpt je verder bijjouw persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van uw valkuil kun je jouw sterke punten of kernkwaliteiten leren kennen.

Wat is een zwak punt?

Een zwak punt is bijvoorbeeld iets ‘wat je niet zo goed kunt’. U bent bijvoorbeeld niet zo goed in vreemde talen of u hebt geen wiskundeknobbel. Als dat echt een zwak punt is, is het de vraag of je daar zou moeten richten. Je kunt je beter richten op het ontwikkelen van jouw sterke punten!

Kwaliteiten en kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten of kwaliteiten: zit er eigenlijk verschil in? Wanneer we spreken over iemands kwaliteiten dan spreken we over zijn/haar sterke punten. Dat kunnen tal van kwaliteiten zijn. Je kunt bijvoorbeeld beschikken over technische kwaliteiten of over didactische kwaliteiten. Wanneer het gaat over kernkwaliteiten dan spreken we over kwaliteiten die de persoon in kwestie het meest typeren. In feite zijn het persoonskenmerken of karaktereigenschappen. Ze maken je tot wat je bent. Het zijn ook de positieve punten die een ander het eerst over je zag zeggen als hij ernaar gevraagd wordt.

Kernkwaliteiten kunnen ook valkuilen zijn

Een valkuil is de doorgeslagen variant van een kernkwaliteit. Een paar voorbeelden:

  • Iemand die besluitvaardig is, heeft als valkuil dat hij/zij soms te snel knopen doorhakt (ondoordacht)
  • Iemand die bedachtzaam is, heeft als valkuil dat hij/zij blijft wikken en wegen zonder tot een besluit te komen
  • Iemand die hulpvaardig is, heeft als valkuil dat hij/zij zichzelf kan vergeten

Een valkuil heeft dus altijd met uw sterke punten of kwaliteiten te maken. Je schiet als het ware erin door. Ben je erg besluitvaardig, dan kun je in je valkuil trappen door drammerig te worden. Of als je doorschiet in je zelfvertrouwen, dan word je arrogant.

Wanneer stap ik in mijn valkuil?

Mensen stappen doorgaans in hun valkuil wanneer ze emotioneel overbetrokken raken op een situatie, een persoon of het werk dat ze verrichten Ze gaan teveel doen van hetgeen ze goed kunnen. Iemand raakt bijvoorbeeld overbetrokken, voelt zich oververantwoordelijk, is overbehulpzaam.  Emotionele overbetrokkenheid zorgt ervoor dat je over je eigen grenzen of over die van de ander heen gaat. Wanneer ga je over de grens van een ander heen? Op het moment dat je als het ware de verantwoordelijkheden van een ander overneemt of invult. Gedrag vanuit de valkuil kost veel energie. Dit zou je vol tot de emotionele pijp vol zit of je energie op is en je overspannen of burnout raakt!

blij Kernkwaliteitenonderzoek

Kernkwaliteitenonderzoek

Wat zijn de keuzes die je kunt maken binnen je werk, je leven, je bedrijf, je team? Wat zijn jouw kwaliteiten en wat heb je nodig om deze meer te gaan inzetten? Zit je op de goede plek? Kun je meer uit jezelf halen dan je nu doet? Weet je wat er nodig is om de volgende stap te zetten? Ken je jouw mogelijkheden?

Wil jij aan de slag? Doe dan een kernkwaliteitenonderzoek. Jij als persoon staat centraal. In deze 2-uur durende individuele coachingssessie gaan we aan de slag met jouw kernkwaliteiten en jouw valkuilen. Je krijgt antwoord op jouw vraag: Wat kan ik en wat heb ik nodig om mijn kwaliteit te blijven inzetten, zonder steeds in mijn valkuilen te vallen?

Lees hier meer over de tarieven van een kernkwaliteitenonderzoek. 

Ja, neem contact met mij op voor een kernkwaliteitenonderzoek