Hoe herstel je van een burnout - Coachpraktijk Irene Bex

Hoe herstel je van een burnout?

Als je burnout raakt, kun je het gevoel hebben dat je hele leven stil staat en je niet meer weet hoe je verder moet. Je energieniveau is laag en je voelt je vooral leeg en uitgeput.

Burnout ontstaat geleidelijk

Burnout ontstaat wanneer je onvoldoende rust neemt en geen moment pakt om weer op te laden na een langere periode van inspanning. Er is een te lange onbalans tussen ‘moeten’ aan de ene kant en ‘aankunnen’ aan de andere kant. Het steeds moeilijker keuzes kunnen maken en besluiteloosheid zorgen ervoor dat je steeds vaker over je grenzen heen laat gaan. Het vergt langdurige uitputting om je lichaam in deze staat te brengen en als het emmertje eenmaal overstroomt en de burnout zich aandient, dan begint het burnout herstel. Ten minste, als het goed is…

De eerste herstelfase

Wanneer je burnout raakt, zijn er in die periode vaak ook depressieve klachten aanwezig. Hoewel een burnout en de klachten die ermee gepaard gaan deels overeenkomen met een depressie, is er sprake van een totaal ander ziektebeeld. Bij een depressie is het juist van belang om in actie te komen, weg uit de impasse. Bij een burnout is het zaak dat je tot rust komt en op de rem gaat staan en jezelf toestaat om jouw batterij op te laden.

Dat betekent dat je tot op zekere hoogte een impasse forceert. Depressie en burnout van elkaar onderscheiden is erg belangrijk. Neem daarom altijd contact op met een arts wanneer je burnoutklachten ervaart. Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter.

Langdurige uitputting

Burnout ontstaat zoals gezegd als gevolg van langdurige uitputting en resulteert gaandeweg in een scala aan fysieke en emotionele klachten. Fysieke klachten die veel genoemd worden zijn: pijn op de borst, gejaagdheid, concentratieproblemen, geheugenverlies, verwardheid, buikklachten, hartkloppingen en niet zelden paniek.
De emotionele klachten die hieruit voortvloeien zijn niet mis. Je voelt je steeds vaker onzeker, je ervaart schaamte omdat de dingen je door de vingers lijken te glippen, je begint fouten te maken en kan steeds minder hebben. Mensen zeggen ‘zichzelf niet meer te herkennen’. Ze voelen zich onveilig en hebben het gevoel grip op hun leven te verliezen.

De duizendpoot en perfectionist

De perfecte kandidaat voor een burnout heeft een ijzersterke wil. Het is een doorbijter die zonder enige moeite en systematisch zijn eigen grenzen overschrijdt ten behoeve van het zogenaamde ‘greater good’. Deze duizendpoot leeft volgens het ‘ja principe’, wat wil zeggen dat ‘nee’ in zijn agenda niet voorkomt. Met andere woorden; hij luistert niet naar zijn gevoel, niet naar zijn lichaam en over het algemeen ook niet naar adviezen van vrienden, familie en collega’s. Een dergelijk karakter maakt de eerste fase van burnout herstel juist zo ontzettend lastig. Waarom? Omdat de eerste fase zich laat kenmerken door nauwelijks iets doen. En daar heeft de verwoede perfectionist nou juist zo’n hekel aan.

Fanatiek herstel of acceptatie?

Met dezelfde gedrevenheid en passie waarmee de burnoutkandidaat zich de afgrond inwerkte, zal hij wanneer de ‘man met de hamer’ komt en hij inmiddels zo uitgeput is en nauwelijks meer kan functioneren, het herstel tegemoet treden. Veel burnouters bijten zich vast in yoga, pilates, en diverse mindfulness-technieken. Ze grijpen alles aan om hun herstel te bevorderen. Het kan hen niet snel genoeg gaan! Het gevolg is dat er eigenlijk helemaal geen rust wordt genomen.

Bij de eerste fase van burnoutherstel is acceptatie dan ook het sleutelwoord. Acceptatie vraagt om een emotioneel proces waarvoor tijd nodig is. Betrap jij jezelf ook op dergelijk fanatiek herstel, wees dan eerlijk naar jezelf toe en maak pas op de plaats. Het zal je herstel ten goede komen en versnellen.

Even helemaal niets…

De eerste fase van herstel vraagt om sterk te vertragen. Maar dat blijkt in de praktijk best lastig. Want het lichaam is bij een burnout hormonaal flink in de war. De fysieke klachten, die onder andere worden veroorzaakt door een teveel aan de stresshormonen cortisol en adrenaline, maken dat je nog steeds op scherp staat. Je kunt nauwelijks ontspannen, want de hormonen gieren door je lijf.

Deze eerste fase kan dan ook ontzettend onnatuurlijk aanvoelen. Je wilt dingen doen, je wilt herstellen, maar de enige wijze keuze is pas op de plaats maken en jezelf toestaan om terug te schakelen. Het gehate luieren, hangen en verveeld zijn is wat de druktemaker te doen staat in de eerste fase van het burnoutherstel. Jezelf overgeven aan de realiteit van jouw conditie, of het gebrek daaraan, is wat je werkelijk een stap verder zal helpen en ja, dat zal in deze fase soms knap lastig zijn.

Jouw weg vinden

In de eerste fase van burnoutherstel zul je jouw weg moeten vinden. Iedereen zit weer anders in elkaar. Misschien hou je van lezen maar merk je in deze eerste periode dat dit te veel van je vraagt. Hoe jij het nietsdoen invult, is afhankelijk van wat goed voelt voor je.
En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in deze eerste fase de meeste dingen gewoon niet goed voelen. Pas als de eerste fase op zijn einde is, zal er weer enig contact met je authentieke gevoel ontstaan en zul je minder heen en weer slingeren in je gemoed en energie. De eerste fase van herstel laat zich kenmerken door ups en downs; een goede dag gevolgd door een hele slechte. Of een stap vooruit en dan er weer twee terug. Slapen, gezond eten, je omringen met vrienden en jezelf vooral toestaan om niets te hoeven zal je herstel bevorderen. Hoe langzamer je gaat, hoe sneller je herstel.

Verwachtingen bijstellen

De veel bevreesde ‘grens’ die het eigen kunnen en willen afbakent, of zou moeten afbakenen, mag tijdens het burnoutherstel weer langzaam omlijnd worden en een van de voordelen van een burnout is dat het lichaam jouw grens in de eerste fase heel duidelijk aangeeft. Je raakt van het minste of geringste overprikkeld. Een feestje met harde muziek of een fitnessklasje zit er waarschijnlijk (nog) niet in.

Een belangrijke tip om je burnoutherstel te bevorderen is het op de hoogte stellen van je omgeving. Misschien is dat aanvankelijk even lastig, want het betekent dat jij je kwetsbaar moet opstellen, maar het loont.

Als je in een burnout bent geraakt, dan zal je waarschijnlijk vooral in de stress raken van dingen die moeten en juist die stress zal je zo veel mogelijk willen uitbannen.
In de eerste fase van je herstel is het zaak om alle verwachtingen van je omgeving bij te stellen. Alles wat je doet, doe je onder voorbehoud. Je weet in deze eerste fase namelijk helemaal niet hoe je je over een uur zal voelen. De man met de hamer kan zich gedurende de hele dag aandienen en dat moet geen problemen opleveren voor je omgeving of je werk.

Kies ervoor om keuzes uit te stellen

Je burnoutherstel zal dus tijd kosten, zoals het ook tijd kostte om je in diezelfde burnout te helpen. Wat ik veel zie bij mensen die aan het herstellen zijn, is dat er een wens ontstaat om het roer volledig om te gooien. Dat is niet gek, want de fase die aan de burnout vooraf ging, levert je geen prettige herinneringen op.

Hoe verder je bent in je herstel, hoe duidelijker het voor je zal worden hoe ver je eigenlijk van huis was. Dat is alleen maar goed, maar vaak gaat hiermee ook de wens gepaard om een heel ander leven te starten. De angst om in eenzelfde situatie terecht te komen ligt hier vaak aan ten grondslag, maar die angst is niet in alle gevallen de beste raadgever.

Voor sommige burnouters is het inderdaad een goed idee om op den duur andere keuzes te maken. Natuurlijk zijn er mensen die op de verkeerde plek zaten en voor wie een ander carrièrepad of een bepaald ritme beter geschikt is, maar de waarheid is dat dergelijke afwegingen en überhaupt nadenken over deze levensbepalende levensvragen, geen plek moeten hebben in je eerste fase van burnoutherstel.

Ook als de eerste goede dagen zich weer beginnen aan te dienen, heb je nog steeds een lange weg te gaan en ben je niet helemaal ‘de oude’. Stel daarom levensbepalende keuzes uit. Deze gedachten zullen je enkel stress opleveren en de kans dat je de juiste keuzes maakt, is niet al te groot.

De draad weer oppakken

Maar wanneer wordt het dan wel tijd om de draad weer op te pakken? Dat is een vraag die ik veel hoor. Helaas moet ik je teleurstellen, want ik kan ook hierop geen eenduidig antwoord geven. Wat ik wel kan zeggen, is dat het oppakken van de draad van je leven – dat wil zeggen; weer beginnen met werken, weer eens naar een feestje gaan etc. – stapsgewijs moet gebeuren. De draad oppakken doe je geleidelijk en het ondernemen van een nieuwe activiteit kun je het beste zien als experiment.

Ook is het goed om een terugval in te calculeren nadat je een experimenteel feestje hebt bijgewoond. Laat je daardoor niet uit het veld slaan. Het hoort erbij. De eerste fase van je herstel zal niet van de ene op de andere dag overgaan in de tweede fase. Dat maakt het enerzijds lastig om deze fase te definiëren, maar anderzijds biedt het de gelegenheid voor de nodige terugval die je zeker zult hebben. Een terugval betekent dus niet dat je weer terug bij af bent. In tegendeel; terugvallen horen bij alle fases van herstel. Je bent dus op de goede weg!

Een betere versie van jezelf worden kost tijd

Natuurlijk wil je weten wanneer je helemaal hersteld bent. Maar dit is vooral een vraag die de verse burnoutkandidaat stelt. Een gezond herstelproces zal, als het goed is, leiden tot een andere mentaliteit. Het slechte nieuws is dan ook; je wordt niet meer de oude. Maar het goede nieuws is dat je een betere versie van jezelf zult worden en dat is de beste burnoutpreventie die je je kunt wensen.

Steun en waardering wordt gewaardeerd!

Je kent ongetwijfeld mensen in jouw omgeving die ook worstelen met een burnout, die hard en dapper werken om zichzelf terug te vinden. Heb respect, geduld en bemoedig ze en steun ze waar dat wenselijk is. Vraag waar ze behoefte aan hebben. Vaak is hun zelfvertrouwen en eigenwaarde gedaald en kunnen ze wel wat steun gebruiken. En als je vragen hebt over zijn of haar proces……toon belangstelling. Je zal er een hoop van leren!!

Stress- en burnoutbegeleiding

Misschien ben jij wel iemand die worstelt met stress, overspannenheid of burnout? Of je bent zelf nog bezig met de weg naar herstel en kun je wel wat hulp gebruiken. Je moet dit wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik help je om de balans in jezelf terug te vinden en een betere versie van jezelf te worden. Voor mensen die positieve verandering en groei in hun leven willen. Ben jij er klaar om een eerste stap te zetten? Maak dan een gratis en vrijblijvende afspraak.

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen over dit onderwerp. Fijn als je jouw reactie deelt!

______________________________________________________________________________

Coachpraktijk Irene Bex
onthaasten  ● ontstressen  ● ontplooien

Irene-rond Hoe herstel je van een burnout?

Iedere verandering begint met een eerste stap.

Irene Bex geniet van het leven met haar man en zoon. Ze is zelfstandig stress- en burnoutspecialist, coach en trainer en heeft zich volledig gespecialiseerd in persoonlijke groei & stress- en burnoutbegeleiding. Zij houdt zich dagelijks bezig met het helpen van mensen die positieve veranderingen in hun leven willen en het begeleiden van mensen met stressgerelateerde klachten, overspannenheid en burnout. Zij helpt je met te worden wie je wilt zijn en het leven te leiden wat je wilt leiden. Zet nu die eerste stap, dan zit ook jij straks weer lekker in je vel.

Leef je leven met minder stress, meer energie, plezier en rust

www.coachpraktijkirenebex.nl 

werkdruk1

Preventieve coaching – voorkomen dat uw medewerker ziek wordt

Regelmatig melden medewerkers zich ziek met vage lichamelijke en stressgerelateerde klachten, terwijl er psychische problemen op de achtergrond spelen. Het is voor de werkgever in dergelijke gevallen lastig om inzicht te verkrijgen in wat er in het privéleven of op het werk van de medewerker speelt en hier adequaat op te reageren. Psychische problemen bij medewerkers zijn vaak complex. Zeker omdat ze gerelateerd zijn aan het werk, de thuissituatie en/of de persoon zelf of een combinatie van deze factoren. Met preventieve coaching is het mogelijk te voorkomen dat de medewerker ziek wordt en het ziekteverzuim oploopt.

Continue reading “Preventieve coaching – voorkomen dat uw medewerker ziek wordt”

He kan coaching jou helpen - Coachpraktijk Irene Bex

Zou jij willen onthaasten, ontstressen en jezelf willen ontplooien?

Drukte en stress is overal om ons heen, we kunnen er niet aan ontkomen. Geen probleem als dit tijdelijk is. Duurt dit echter langer en ervaar je allerlei stressklachten, dan loop je het risico op overspannenheid en zelfs burnout. Continue reading “Zou jij willen onthaasten, ontstressen en jezelf willen ontplooien?”

druk druk druk

Druk, druk, druk…..dit kun je er zelf aan doen

We kennen het allemaal wel als je iemand aan je vraagt hoe het met je gaat. Dan krijg je vaak het standaard antwoord te horen: ‘Ja, …..druk he?’
En daar stopt het gesprek dan vervolgens ook vaak. Vaak kijken we er ook nog eens bij alsof het niet leuk is waar we dan druk mee zijn. Alsof het heel normaal is dat we alleen nog maar druk zijn en bezig zijn met dingen die we niet echt leuk vinden. Dit kan een gehaast en jachtig gevoel geven.

Continue reading “Druk, druk, druk…..dit kun je er zelf aan doen”

Bewegen is goed tegen stress - Coachpraktijk Irene Bex

Bewegen goed tegen stress. 7 redenen waarom!

Is regelmatig bewegen goed tegen stress? Ja! Je raakt door te sporten niet alleen je lichamelijke spanningen kwijt, ook krijg je meer rust in je hoofd. Ga dus niet op de bank hangen om te ontspannen als je gestrest bent. Kom lekker in beweging. Hieronder vind je meerdere  redenen waarom sporten ontstressen vergemakkelijkt. Continue reading “Bewegen goed tegen stress. 7 redenen waarom!”

Kernwaardenonderzoek 10 procent korting

Wat wil jij met jouw leven?

Stil staan bij wat we echt belangrijk vinden in het leven? Dat schiet er nogal eens bij in. Neem in deze zomermaand eens de tijd om een 2 uur durend kernwaardenonderzoek te doen en ontdek hoe je een stukje dichter bij jezelf en jouw kernwaarden kunt komen.
Nu met 10% actiekorting als je een afspraak maakt in de maand augustus.

Continue reading “Wat wil jij met jouw leven?”
Piekeren zo stop je dat getob

Piekeren, zo stop je dat getob

In een kringetje

Piekeren is net schommelen. Je bent wel bezig, maar je komt niet van je plaats. Je bent aan het piekeren of malen als je (negatieve) gedachten steeds in een kringetje ronddraaien, zonder dat je ze kunt stoppen en zonder dat ze tot een oplossing leiden. Continue reading “Piekeren, zo stop je dat getob”

Ik help je betere keuzes te maken voor jezelf | Coachpraktijk Irene Bex

Waarom we het zo druk hebben

We hebben vaak het gevoel dat we het zo druk hebben. Niet alleen op het werk, maar ook thuis. Want we ‘moeten’ zoveel.

Druk, druk, druk…..

Komen we na een drukke werkdag thuis, dan wacht ons daar ook nog een lijst met taken. Er is inderdaad een hoop dat er gedaan moet worden, zowel op je werk als thuis. En daarin ben jij niet de enige. We hebben allemaal 24 uur per dag tot onze beschikking en binnen deze uren hebben we van alles te doen. Hierin zijn jij of ik geen uitzonderingen. Maar is het zo dat we het daardoor ALTIJD druk hebben? Continue reading “Waarom we het zo druk hebben”

Teamtraining Je stress de baas

Teamtraining ‘Je stress de baas’

Deze week hebben Marc Spruit en ik de teamtraining ‘Je stress de baas’ aan een team van een bibliotheek mogen geven. De deelnemers hebben op een interactieve manier ervaren aan welke knoppen ze kunnen draaien om met minder stress en met meer rust, plezier en energie in het leven te staan en optimaal kunnen functioneren, zowel op het werk als thuis.

Continue reading “Teamtraining ‘Je stress de baas’”