Algemene voorwaarden

stress-en-passie Algemene voorwaarden

Particulier/Consument: Download hier de Algemene voorwaarden van Coachpraktijk Irene Bex 

Voor bedrijven met 5-50 medewerkers geldt:
In afwijking van artikel 11.2 van de toepasselijke algemene voorwaarden geldt het volgende: 11.2 Coachpraktijk Irene Bex is slechts gehouden tot vergoeding van directe schade, met uitzondering van economische schade, geleden door opdrachtgever. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) wordt uitdrukkelijk niet vergoed.

Voor bedrijven met > 50 werknemers geldt:
In afwijking van artikel 11.2 van de toepasselijke algemene voorwaarden geldt het volgende: 11.2. Coachpraktijk Irene Bex is niet gehouden tot vergoeding van enige indirecte of directe schade aan de zijde van opdrachtgever, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Coachpraktijk Irene Bex.